Kennis-maken of inschrijven

Schooltijden en vakantierooster

Maandag t/m vrijdag 08.30 uur - 14.00 uur

 

 

Schoolvakanties Schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie 25-10-2021 t/m 29-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022
Tweede paasdag 18-04-2022
Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart 26-05-2022 t/m 27-05-2022
Zomervakantie 25-07-2022 t/m 02-09-2022

 

 

Studiedagen 2021-2022

Woensdag 06 oktober 2021
Maandag 22 november 2021
Dinsdag 15 februari 2022
Donderdag 24 maart 2022
Vrijdag 01 juli 2022

 

kindcenturm LeerRijk

Wij realiseren ons kindcentrum in samenwerking met Puck&Co. Dit is een professionele aanbieder van kinderopvang met oog voor opvang op kleine schaal. Puck&Co heeft gezondheid en spel/plezier hoog in het vaandel staan en sluit aan bij onze visie. Zo kan de school plek bieden voor twee dagopvang-groepen, een peuteropvang-groep en twee peuterspeelzaal-groepen. In de peuteropvang-groep zijn kinderen met een indicatie vroeg- en voorschoolse educatie welkom.

Wilt u meer weten over ons kindcentrum? Kijk dan op de website Puck&Co.

 

Documenten 

Aanmeldformulier LeerRijk

Aanmeldprocedure .pdf

Schoolkalender

schoolgids LeerRijk 2021 2022.pdf 

Verlofaanvraag, uitleg verlofaanvraag en Werkgeversverklaring bij verlofaanvraag

Samenwerking tussen school en ouders

Van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Persoonlijk gesprekkenplan LeerRijk.pdf

Ambitieplan

Infographic ambitieplan

Evaluatie jaarplan 2020-2021

Jaarplan 2021-2022

Veiligheid op LeerRijk. Van antipest- tot privacybeleid.

School Ondersteunings Profiel - Zorg en begeleiding

Ouderhandleiding SchouderCom  

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren