Kennis-maken of inschrijven

Schooltijden en vakantierooster

Maandag t/m vrijdag 08.30 uur - 14.00 uur

 

Schoolvakanties schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie          19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie           21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie    15 februari t/m 19 februari 2021
Pasen                       05 april 2021
Meivakantie              26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart              13 mei en 14 mei 2021
Pinksteren                24 mei 2021
Zomervakantie         27 juli t/m 3 september 2021

 

 

Studiedagen 2020-2021

Woensdag 7 oktober 2020
Maandag 30 november 2020
Maandag 1 februari 2021
Donderdag 1 april 2021
Dinsdag 25 mei 2021
Vrijdag 25 juni 2021

 

kindcenturm LeerRijk

Wij realiseren ons kindcentrum in samenwerking met Puck&Co. Dit is een professionele aanbieder van kinderopvang met oog voor opvang op kleine schaal. Puck&Co heeft gezondheid en spel/plezier hoog in het vaandel staan en sluit aan bij onze visie. Zo kan de school plek bieden voor twee dagopvang-groepen, een peuteropvang-groep en twee peuterspeelzaal-groepen. In de peuteropvang-groep zijn kinderen met een indicatie vroeg- en voorschoolse educatie welkom.

Wilt u meer weten over ons kindcentrum? Kijk dan op de website Puck&Co.

 

Documenten 

Aanmeldformulier LeerRijk

Aanmeldprocedure .pdf

Schoolkalender 2020-2021

Schoolgids 2020 2021 

Verlofaanvraag, uitleg verlofaanvraag en Werkgeversverklaring bij verlofaanvraag

Samenwerking tussen school en ouders

Van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Ambitieplan

Infographic ambitieplan

Evaluatie jaarplan 2019-2020

Jaarplan 2020-2021

Veiligheid op LeerRijk. Van antipest- tot privacybeleid.

School Ondersteunings Profiel - Zorg en begeleiding

Ouderhandleiding SchouderCom  

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren