Kennis-maken of inschrijven

Oog voor ieder kind

 

Wanneer een leerling onderwijs volgt op Robin dan volgen we zijn/haar ontwikkelingen nauwkeurig. Zowel op cognitief gebied (kennis en vermogen) als op sociaal-emotioneel gebied. Dit doen we o.a. door de inzet van het Cito leerlingvolgsysteem, methode toetsen, observaties, kind gesprekken, driehoekgesprekken en groepsgesprekken. Zo kunnen we waar nodig de juiste zorg, uitdaging en ondersteuning inzetten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met leerkracht, interne begeleiding en ouders. 

Wanneer Robin niet voldoende eigen mogelijkheden heeft om ondersteuning te bieden, schakelen we de hulp in van het samenwerkingsverband Passend Wijs. 
 

We vinden een goede samenwerking tussen school, kind en ouder zeer belangrijk. In onze schoolgids en het SchoolOndersteuningsProfiel staat meer informatie over hoe we werken maar ook over wat onze grenzen zijn in het helpen van uw kind. Ook kunt u meer vinden over ons samenwerkingsverband PassendWijs.

 

   

“Ik vond het moeilijk om de tweetekenklanken te lezen en te schrijven en die wilde ik graag extra oefenen. Samen met de juf hebben we afgesproken dat ik daar meer mee mocht gaan oefenen.’

 

Tonnie – groep 4

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren