Kennis-maken of inschrijven

Schooltijden en vakantierooster

Maandag t/m vrijdag 08.30 uur - 14.00 uur

 

 

Schoolvakanties Schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie

20-02-2023 t/m 24-02-2023

Tweede paasdag 10-04-2023
Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023 t/m 21-05-2023
Tweede pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 15-07-2023 t/m 27-08-2023

 

 

Studiedagen 2022-2023

 

Woensdag 26 september 2022
Dinsdag 22 november 2022
Vrijdag 3 februari 2023

Vrijdag 17 februari 2023
Dinsdag 21 maart 2023
Maandag 19 juni 2023

 

kindcenturm LeerRijk

Wij realiseren ons kindcentrum in samenwerking met Puck&Co. Dit is een professionele aanbieder van kinderopvang met oog voor opvang op kleine schaal. Puck&Co heeft gezondheid en spel/plezier hoog in het vaandel staan en sluit aan bij onze visie. Zo kan de school plek bieden voor twee dagopvang-groepen, een peuteropvang-groep en twee peuterspeelzaal-groepen. In de peuteropvang-groep zijn kinderen met een indicatie vroeg- en voorschoolse educatie welkom.

Wilt u meer weten over ons kindcentrum? Kijk dan op de website Puck&Co.

 

Documenten 

Aanmeldformulier LeerRijk

Aanmeldprocedure .pdf

Schoolkalender

schoolgids LeerRijk 2022 2023.pdf 

Verlofaanvraag, uitleg verlofaanvraag en Werkgeversverklaring bij verlofaanvraag

Samenwerking tussen school en ouders

Van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Persoonlijk gesprekkenplan LeerRijk.pdf

Ambitieplan

Infographic ambitieplan

Evaluatie jaarplan 2020-2021

Jaarplan 2021-2022

Veiligheid op LeerRijk. Van antipest- tot privacybeleid.

School Ondersteunings Profiel - Zorg en begeleiding

Ouderhandleiding SchouderCom  

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences