Kennis-maken of inschrijven

Een dag op LeerRijk

De kinderen op LeerRijk zijn verdeeld in drie groepen. De onderbouw (leerjaar 1 en 2), de middenbouw (leerjaar 3,4 en 5) en de bovenbouw (leerjaar 6,7 en 8). De planning voor de middenbouw en de bovenbouw is zo op elkaar afgestemd dat er veel mogelijkheden ontstaan voor groepsdoorbrekend werken. 

 

Een dag in de middenbouw

 

De juf komt ons van het schoolplein halen om samen te starten. Alle kinderen starten in de kring in hun eigen bouw. Er worden belevenissen van de vorige dag besproken, maar ook wat de nieuwe dag gaat brengen. Na de kring gaat iedereen lezen. Eindelijk weer verder in het boek uit de eigen schoolbibliotheek. 

 

Dan volgt er een taalblok. De juf geeft de instructie in groepjes. Wanneer je geen instructie hebt, kan je lekker aan het werk. We kunnen dan altijd hulp vragen aan de extra juf in de klas. 

Daarna hebben we fruitpauze. Drie keer in de week krijgen we fruit van school. De andere twee dagen nemen we zelf fruit mee. Bij het buitenspelen kunnen we kiezen uit veel verschillende spelletjes. Samen of alleen. Vaak komt onze buitenspeelcoach, hij leert ons allemaal nieuwe spellen die we op ons nieuwe schoolplein kunnen spelen. 

 

Na de pauze gaan we rekenen. De kinderen van groep drie gaan dan naar de onderbouw. Daar gaan ze spelend rekenen. Op donderdagmiddag hebben we een speciaal rekencircuit met de hele school. Dan zijn er verschillende rekenactiviteiten waar we mee aan de slag gaan.  

Na rekenen gaan we aan slag met onze Nieuwsbegrip-tekst. Dan krijgen we allemaal vragen over de tekst. Begrijpend lezen noemt de juf het. Of we krijgen verkeer of Engels. 

Dan gaan we lunchen. Als het mooi weer is doen we dat buiten. Na het lunchen gaan we op het plein spelen. 

 

Na de lunch gaan we met alle kinderen in de klas lezen. We lezen voor-koor-door. Zo leren we vlot lezen. 

We sluiten de middag af met het werken aan ons project. Dan krijgen we geschiedenis, aardrijkskunde, techniek of natuur. Maar ook muziekles, dansles of handvaardigheid. Het is leuk om met z'n allen aan de slag te gaan in ons nieuwe 'doe-rijk'. Daar kunnen we bijvoorbeeld schilderen, knutselen, timmeren en zagen.

Wanneer we ons project gaan afsluiten doen we dat op een bijzondere manier waarbij al onze ouders ook komen kijken. 

Voordat we naar huis gaan, bespreken we de dag na in de kring. We vertellen wat we geleerd hebben en hoe we de dag vonden gaan. Dan lopen we met de juf naar buiten voor een laatste high five en zien we elkaar de volgende dag weer. 

 

 

 

> Lees meer over LeerRijk in onze schoolgids.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences