Kennis-maken of inschrijven

Een gezonde school heeft gezonde resultaten

Kinderen leren eigen initiatief om te zetten in plannen en acties. Bij ons leer je goed samen te werken en te presenteren. 

 

Onze kinderen geven school gemiddeld een 9. Ook zeggen ze zich veilig te voelen op school. Daar zijn we trots op!

foto Emre  

“Ik kijk met veel plezier terug op m’n schooltijd. De meesters & juffen zorgen er niet alleen voor dat we leren, maar ook dat het leren leuk is. Vooral de projecten zijn leuk: eigen vragen opzoeken, experimenteren en zelf dingen bedenken!"

 

 Emre - groep 8

 

 

Hoe werken wij aan onze resultaten?

Wij willen de leeropbrengsten verhogen door de betrokkenheid en actieve houding van kinderen te vergroten. Daarom besteden wij in onze instructies veel aandacht aan diverse manieren van leren (coöperatieve werkvormen). We werken projectmatig met Blink (wereldoriëntatie) en integreren hierbij de creatieve vakken. Zo vergroten kinderen actiever hun kennis van de wereld door te ontdekken, te onderzoeken en te ervaren. Wat gelijk een positief effect op woordenschat, begrijpend lezen en rekenen.

 

Schooladviezen

De afgelopen jaren hebben onze groep 8 leerlingen de volgende schooladviezen gekregen.

Schooladviezen per jaar - Bron: Ultimview

 

 

foto Sanne  


“We horen vaak terug van het VO dat onze kinderen goed kunnen samenwerken en werkstukken kunnen maken.”

 

Sanne - leerkracht groep 7/8

 

Centrale Eindtoets

Aan het eind van de basisschool worden de leerlingen getoetst met de verplichte landelijke eindtoets. Op LeerRijk de IEP-toets. Deze toets geeft een beeld van de resultaten van de leerling voor de basisvakken en hoe het kind scoort op de landelijke referentieniveaus. Referentieniveaus geven het fundamentele niveau waaraan een basisschoolleerling moet voldoen en streefniveaus voor leerlingen die meer aan kunnen. 

referentieniveaus rekenen

referentieniveaus taalverzorging

referentiniveaus lezen

 

 

 

 

Meer informatie op onze schoolpagina op scholen op de kaart

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences